TERRASEM WAVE DISC: perfekcyjna uprawa, siew i nawożenie z minimum siły uciągu

TERRASEM WAVE DISC: perfekcyjna uprawa, siew i nawożenie z minimum siły uciągu

Dyski faliste w akcji: uprawa gleby przyjazna środowisku i kieszeni rolnika

Konserwująca uprawa gleby, za którą w ekoschematach można będzie dostać dodatkowe punkty i pieniądze, pozwala zastosować różne rozwiązania agrotechniczne.  Pöttinger w swoich uniwersalnych siewnikach TERRASEM zastosował koncepcję doprawiania gleby przed siewem przez sekcję talerzy falistych WAVE DISC. To rozwiązanie oszczędza paliwo, dba o wilgotność gleby i jej strukturę. Jednocześnie umożliwia pasową agrotechnikę, siew i nawożenie. Nawet w mulcz. 

 

Ekoschematy z TERRASEM WAVE DISC

Zastosowanie rozwiązania w postaci dysków falistych w agregacie siewnym zapewnia realizację celów Krajowego Planu Strategicznego w zakresie wspólnej Polityki Rolnej. Chodzi o:

  • Rozwój produkcji rolnej metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego – poprawa gospodarki węglowej w glebach poprzez wspieranie technologii uprawy uproszczonej, pasowej lub bezpłużnej, retencję glebowej wody i składników pokarmowych. 
  • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – spowolnienie uwalniania CO2 i NOx do atmosfery, spowolnienie rozkładu masy organicznej, zmniejszenie emisji gazów spalinowych poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.
  • Ochrona zasobów i poprawa jakości gleby – ochrona przed erozją wodną i wietrzną, zmniejszenie tempa transferu składników pokarmowych w głąb gleby, ograniczenie rozwoju chwastów, zmniejszenie ugniecenia gleby.
  • Poprawa gospodarki wodnej na obszarach wiejskich – oszczędność wody, ograniczenie konieczności nawadniania, zmniejszenie ewaporacji.

 

Z punktu widzenia klasyfikacji maszyn rolniczych jest to bierny agregat uprawowo-siewny. Może być on podstawowym elementem ciągu technologii uproszczonych, pasowych i bezorkowych roślin uprawnych, zbieranych kombajnem zbożowym.

Równocześnie może być z powodzeniem wykorzystany w typowych technologiach płużnych. Dzięki temu gospodarstwo, które w cyklu płodozmianu stosuje przemiennie raz technologie orkową, raz bezorkową, nie będzie zmuszone do zakupu kilku rodzajów agregatów uprawowo-siewnych.

 

Talerze faliste, czyli WAVE DISC

Zasadniczym elementem składowym wyróżniającym maszynę od rozwiązań innych firm jest podwójna sekcja talerzy falistych. Stąd też pochodzi człon „WAVE DISC” w nazwie. Dyski mają średnicę 510 mm i są oferowane w różnych rozstawach, np. dla uprawy zbóż:

  • na glebach typowych, żyznych – 12,5 cm;
  • na glebach cięższych i mokrych, z dużą ilością mulczu – 16,7 cm.

Istotą pracy sekcji WAVE DISC jest zredukowana uprawa gleby. Polega ona na przygotowaniu do siewu wąskiego pasa o szerokości ok. 5 cm. Dokonuje tego każdy talerz falisty sekcji. Daje to możliwość precyzyjnego wysiewu nasion, ewentualnie nasion z dawką startową nawozu. Pozostała powierzchnia pola pozostaje nieuprawiona, a zasoby wody glebowej tam pozostające – nietknięte. W ten sposób, pasowo ulega poprawie gospodarka wodna, co oczywiście wspomaga kiełkowanie nasion.

WAVE DISC pracuje też bardzo dobrze na nietkniętym ściernisku. Zagłębienie talerzy jest regulowane hydraulicznie z kabiny kierowcy. Dobre ustawienie maszyny zapewnia tylko i wyłącznie niezbędne tarcie umożliwiające obrót talerza oraz prawidłowe oczyszczanie pasa siewnego.

 

 

Regulowana, niewielka głębokość robocza

W praktyce, dla większości roślin, w zależności od rodzaju gleby, jej wilgotności oraz masy mulczu, najczęściej wystarcza głębokość pracy 1-3 cm. Natomiast maksymalna możliwość prac talerzy falistych wynosi 8-10 cm. Dobrze ustawiona głębokość robocza narzędzia przygotowującego stanowi fundament dla poprawnego wysiewu nasion. Dodatkowo, narzędzie robocze, które nie sięga do warstwy odłożenia ziarna, nie tworzy podeszwy.

W sekcji WAVE DISC nie ma żadnych innych narzędzi ingerujących w obróbkę gleby. Dzięki temu maszyna wymaga minimalnej siły uciągu i bardzo dobrze pracuje zarówno na glebach przesuszonych, jak i zbyt mokrych dla tradycyjnej uprawy roli.

Ustawienie talerzy w rzędach jest naprzemienne w parach, co ułatwia płynne przemieszczanie się masy roślinnej i praktycznie eliminuje zapychanie. Każda para talerzy jest ułożyskowana indywidualnie na wahaczu wleczonym i zamocowanym do belki o przekroju kwadratowym z użyciem 4 elementów gumowych.

To rozwiązanie znane jest z zastosowań w kompaktowych bronach talerzowych, np. PÖTTINGER TERRADISC. Zapewnia niezawodną ochronę przed kamieniami i jest bezobsługowe.

 

Korzyści ze stosowania TERRASEM WAVE DISC

Oczyszczenie i przygotowanie bardzo wąskiego pasa pod siew nasion chroni stanowisko przed przesuszeniem. Pozwala to zachować większą wilgotność gleby, co sprzyja lepszym i równomiernym wschodom. Dodatkowo pozwala na skuteczniejsze działanie wielu herbicydów.  

Na glebie mokrej zredukowana uprawa chroni strukturę i umożliwia wykonanie siewu w warunkach, gdy zawodzą tradycyjne rozwiązania – wcześniejsze i terminowe wejście w pole.

Niewielka ingerencja talerzy WAVE DISC w strukturę gleby ogranicza kiełkowanie chwastów i w znaczący sposób redukuje występowanie np. owsa głuchego, wyczyńca polnego czy stokłosy.

Gleba nienaruszona w większości po przejeździe agregatu nie jest narażona na erozję wietrzną i wodną.

Niewielkie opory robocze WAVE DISC umożliwiają użycie do uciągu całego agregatu ciągnika o niższej mocy, co daje duże oszczędności zużycia paliwa.Stosunek powierzchni nieobrabianej przez siewnik do uprawionej wynosi niemal 3:1 dla rozstawu rzędów 12,5 cm i 4:1 dla rozstawu 16,7 cm. Mniej obrabianej przez maszynę gleby oznacza, że można pracować szybciej, a to pozwala zasiać większy areał w tym samym czasie.

Sekcja WAVE DISC może być stosowana także w innych agregatach uprawowo-siewnych TERRASEM FERTILIZER, czyli w agregatach z podsiewem nawozu.

 

 

Budowa agregatu

TERRASEM WAVE DISC jest agregatem modułowym, zaczepianym w różnych konfiguracjach do układów zaczepowych ciągników rolniczych.

Dyszel z wahliwym zaczepem zapewnia uzyskanie dużej zwrotności oraz kąta skrętu niemal 90⁰. Ma on podwójnie podparte sworznie kat. 2/2 i kat. 3/3. Występują one zarówno w wersji sztywnej – R (3 i 4 m) oraz dla wersji składanych – C (4 - 9 m). Na życzenie montowany jest zaczep 4 kategorii.

Można stosować też opcjonalnie dyszel teleskopowy, przedłużony, do ciągników o bardzo szerokich oponach lub z kołami bliźniaczymi. To podnosi bezpieczeństwo pracy, np. podczas ostrych nawrotów na końcu pola.

Dyszel teleskopowy występuje także w wersji do podłączenia z zaczepem dolnym ciągnika lub przez US Coupler, co daje możliwość współpracy z każdym ciągnikiem.

Każda sekcja agregatu posiada własną ramę osadzoną na szerokich i nisko profilowych oponach 425/55 R17, pełniących rolę wału ugniatającego Packera. Cały ciężar agregatu w czasie pracy spoczywa na tych kołach. Koła ustawione są w tzw. offset, co nadaje maszynie charakter spokojnej pracy na tandemie. Każde koło zawieszone i łożyskowane jest indywidualnie, co dodatnio wpływa na ochronę gleby podczas nawrotów na końcu pola. Na czas transportu w złożonej maszynie, dwa środkowe koła są unoszone hydraulicznie do góry, aby zmniejszyć opory toczenia. W transporcie maszyna jest bardzo stabilna, co podkreśla każdy jej użytkownik.

Na przednią część ramy opcjonalnie można zamontować dłutowe spulchniacze śladów kół ciągnika. Są one faktycznie jedynymi – poza znacznikami talerzowymi –  elementami silniej oddziałującymi na glebę lub przednią włókę wyrównującą. Obie opcje do pracy są aktywowane przez siłownik hydrauliczny. Niestety, oba rozwiązania rzadko są wybierane przez rolników.

Agregat TERRASEM WAVE DISC składa się – idąc od przodu maszyny – z:

  • sekcji uprawowej  WAVE DISC;
  • wału ogumionego Packer;
  • sekcji podwójnych talerzowych przyrządów wysiewających DUAL DISC plus zagarniacz.

 

Na ramie jest umieszczony zbiornik na nasiona o dużej pojemności, w kilku wariantach wielkościowych – w zależności od szerokości roboczej agregatu siewnego. W wersji FERTILIZER zbiornik jest dzielony, z komorą na nawozy.

Aparaty wysiewające w TERRASEM WAVE DISC są typowe dla innych pneumatycznych agregatów uprawowo-siewnych POETTINGER. Napędzane są przez silnik elektryczny i współpracują z każdym ciągnikiem wyposażonym w ISOBUS. Można jednak zastosować firmowe rozwiązanie do sterowania maszyną. Mamy do wyboru terminal POWER CONTROL, EXPERT 75 lub CCI 1200.

Każda redlica wysiewająca pracuje pośrodku oczyszczonego przez talerze faliste i ugniecionego wałem Packera pasa gleby. Redlica wycina precyzyjnie rowek pod nasiona i nie wgniata resztek pożniwnych, tylko skutecznie je przecina.

Podczas nawrotów sekcje WAVE DISC i sekcje wysiewające są unoszone hydraulicznie do góry, względem ramy.

W dużych szerokościach roboczych (od 6 m), składane sekcje boczne siewnika wyposażone są dodatkowe siłowniki i w akumulatory gazowe, dzięki czemu zapewniony jest jednakowy nacisk każdej sekcji na glebę oraz poprzeczne dopasowanie się maszyny do konturu pola.

Szyna wysiewająca łączy się z ramą siewnika za pomocą trójpunktowego zawieszenia. Podobnie każda redlica wysiewająca DUAL DISC utrzymywana jest indywidualnie na równoległoboku przegubowym, co zapewnia dokładne kopiowanie podłużne pola i niedoścignioną dokładność utrzymania głębokości siewu.

 

Wszystkie rozwiązania stosowane w agregatach typu TERRASEM, a tym bardziej w wersjach z sekcją przygotowania gleby opartej na talerzach WAVE DISC, to przemyślana koncepcja na każde warunki pracy z uwzględnieniem ochrony gleby, plonu i ekonomicznego wymiaru produkcji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pracą sekcji WAVE DISC w praktyce - zobacz film z rolnikiem pracującym TERRASEM WAVE DISC

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o rozwiązaniu, które opisujemy zadzwoń do nas – kliknij tutaj: https://www.poettinger.at/pl_pl/kontakt

 

Inne materiały PÖTTINGER poświęcone konserwującej uprawie gleby:

Sposób na ekoschematy: | PÖTTINGER Polska | Aktualności (poettinger.at)

Brona wirnikowa i brona talerzowa: gleba wymaga różnych narzędzi | PÖTTINGER Polska | Aktualności (poettinger.at)

 

Przeczytaj również jak chronić i budować właściwą strukturę gleby:

Agrotechniczna ochrona zasobów wody glebowej | PÖTTINGER Polska | Aktualności (poettinger.at)

Ochrona węgla w glebie, czyli gospodarka próchnicą | PÖTTINGER Polska | Aktualności (poettinger.at)

Dlaczego warto chronić glebę przed nadmiernym nagrzaniem | PÖTTINGER Polska | Aktualności (poettinger.at)

 

Pozostałe informacje

Podobne artykuły

Newsletter

NEWSLETTER

Otrzymuj regularnie najważniejsze informacje!

Zamelduj się

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i technologię śledzenia


Przyjazność obsługi jest dla nas ważna, dlatego systematycznie rozwijamy naszą ofertę i usługi online na stronie internetowej. Chcemy przekazywać treści i reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Dalsze wykorzystanie strony spowoduje zastosowanie koniecznych do jej funkcjonowania Cokkies. Spersonalizowane produkty marketingowe google będą stosowane tylko wówczas, gdy wyrazisz na to swoją zgodę (,,zgadzam się na wszystko"). Możesz również dokonać indywidualnych ustawień przy pomocy pól wyboru.

Określone technologie internetowe i Cookies sprawiaja, że strona internetowa jest łatwo dostępna i przyjazna w użytkowaniu. To dotyczy zarówno istotnych podstawowych funkcjonalności, jak nawigacja na stronie, jak również prawidłowe wyświetlanie się strony w Państwa przeglądarce , czy też zapytanie o Państwa zgodę. Strona ta nie mogłaby funkcjonować bez użycia tych technologii i Cookies.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Cookie-akceptacja

Zapisuje, czy baner ,,Cookie-akceptacja" został zaakceptowany.

6 Miesiące

Kraj (layer) i język (lang)

Zapisuje wybrany przez użytkownika kraj i język.

6 Miesiące

Więcej informacji

Chcemy nieustannie podnosić jakość naszych usług na stronie interentowej pod względem przyjazności i prędkości obsługi. Z tego powodu korzystamy z narzędzi analitycznych (również Cookies), które anonimowo mierzą i analizują, jakie treści na naszej stronie internetowej i jak często są przeglądane.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Google Analytics

Analiza użytkowników tej strony internetowej, zob. poniżej.

6 Miesiące

Więcej informacji

Naszym celem jest przedstawianie Państwu na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych dopasowanych treści , dlatego korzystamy z technologii internetowych (również Cokkies) od różnych dostawców. Dzięki temu dostarczane treści są dopasowane do Państwa potrzeb.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

YouTube

Na naszej stronie internetowej linkujemy YouTube Video i stosujemy rozszerzony moduł ochronny YouTube. Kanał YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach oglądających zlinkowane filmy z tej strony.Więcej informacji znajdziecie Państwo po adresem https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nie kontrolujemy YouTube Cookies. Blokadę tych Cookies możecie Państwo aktywować w ustawieniach Panstwa przeglądarki

6 Miesiące

Więcej informacji
Więcej informacji
Loading...